Daling aantal kinderen met jeugdzorg in Gouda na inzet jeugdconsulenten

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

In Gouda is in 2023 het aantal kinderen met jeugdzorg gedaald. Dit is het resultaat van de succesvolle inzet van jeugdconsulenten bij huisartsen. Deze professionals bieden ondersteuning bij vragen of problemen die bij jeugdigen en hun ouders leven op het gebied van opgroeien en opvoeden.

Jeugdconsulenten als belangrijke steunpilaar

Jeugdconsulenten hebben ervaring met jeugd- en gezinsproblematiek en psychosociale vraagstukken en kunnen vaak meer tijd besteden aan een consult dan een huisarts. De inzet van jeugdconsulenten is een samenwerking tussen de gemeente Gouda en Sociaal Team Gouda, een team dat bestaat uit professionals van verschillende organisaties met uiteenlopende expertises.

De juiste zorg op de juiste plek

Het doel van de inzet van jeugdconsulenten is om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Vaak schrijven huisartsen een verwijsbrief voor specialistische jeugdzorg, terwijl ouders en kinderen vooral baat hebben bij hulp bij de opvoeding. Zo wordt de maatschappij ontlast doordat er minder wordt doorverwezen naar dure jeugdzorg.

Nog geen reden voor juichstemming

Hoewel de daling van het aantal kinderen met jeugdzorg hoopgevend is, is het volgens wethouder Anna van Popering-Kalkman nog te vroeg voor een juichstemming. Zo zijn de gemiddelde kosten per kind in 2023 wel gestegen en zal het nog even duren voordat alle maatregelen aantoonbaar effect sorteren.

Versterken sociale basis

De gemeente Gouda zet ook in op het versterken van de sociale basis. Dit houdt in dat er wordt geïnvesteerd in vrij toegankelijke activiteiten en voorzieningen, gericht op ontmoeting en ondersteuning. Dit moet ervoor zorgen dat inwoners voldoende steun van hun directe omgeving ervaren en er minder snel professionele hulp nodig is.