Gemeente Gouda stelt 50.000 euro beschikbaar voor toegankelijkheid verenigingsgebouwen

20 dagen geleden gepubliceerd

Verenigingen in Gouda op het gebied van sport, scouting, cultuur en welzijn kunnen vanaf 2 april subsidie aanvragen bij de gemeente om de toegankelijkheid van hun verenigingsgebouw te verbeteren. Hiervoor is in totaal een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangewend voor verschillende aanpassingen aan het gebouw om de toegankelijkheid te vergroten.

Verbetering Toegankelijkheid

Een verenigingsgebouw is voor veel inwoners een belangrijke plek voor hobby’s, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. De subsidie wordt beschikbaar gesteld om letterlijke en figuurlijke drempels te verlagen of weg te nemen. Denk hierbij aan een hellingplaat of baan voor rolstoelen, rollators of kinderwagens, belijning voor slechtzienden, of aanpassingen aan het toilet.

Aanvragen en budget

Alle Goudse verenigingen in de genoemde categorieën kunnen een subsidie aanvragen. Dit kan vanaf 2 april tot en met 31 december 2024. Er is maximaal 50.000 euro beschikbaar, met een maximum van 7.500 euro per aanvraag. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Inzet voor toegankelijkheid

De gemeente Gouda is verbonden aan het VN-verdrag Handicap en streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan het Goudse verenigingsleven, ongeacht beperking, leeftijd of hulpmiddel. Wethouder Anna van Popering-Kalkman van onder meer Maatschappelijke Ondersteuning benadrukt het belang van toegankelijke verenigingsgebouwen. Ze stelt dat dit bijdraagt aan de inclusiviteit van de gemeente, door bijvoorbeeld ook grootouders met een beperking in staat te stellen hun kleinkinderen te bezoeken bij de vereniging.

Goudse verenigingen kunnen vanaf 2 april hun aanvragen indienen via de website van de gemeente Gouda.