Gouda's historische centrum wordt een nul-emissiezone

14 dagen geleden gepubliceerd

Het centrum van Gouda wordt stapsgewijs een nul-emissiezone om de historische binnenstad leefbaarder en schoner te maken. Dit betekent dat bevoorrading en pakketbezorging in de toekomst zonder uitstoot van schadelijke stoffen moet gebeuren. Om ondernemers te helpen voldoen aan de eisen van deze nul-emissiezone, heeft de gemeente een pakket maatregelen vastgesteld.

Ondersteuning voor ondernemers

Wethouder mobiliteit Michel Klijmij-van der Laan legt uit dat de nul-emissiezone zal zorgen voor een schonere en aantrekkelijkere binnenstad voor bewoners en bezoekers. De gemeente is zich ervan bewust dat deze maatregel een verandering is met impact voor ondernemers. Daarom is er een gevarieerd pakket aan maatregelen opgesteld om zoveel mogelijk ondernemers te ondersteunen. Er wordt ook gekeken naar concepten als de stadshub, wat zou kunnen betekenen dat ondernemers zelf niet hoeven te investeren in ander vervoer en het aantal ritten in de binnenstad verminderen.

Voor wie geldt de nul-emissiezone?

De groep Goudse ondernemers die vanaf 1 januari 2025 te maken krijgt met de nul-emissiezone is divers. Een deel van de ondernemers maakt gebruik van de diensten van pakketbezorgers, terwijl andere ondernemers gebruik maken van eigen voertuigen. Ondernemers die overstappen op emissieloos vervoer kunnen gebruikmaken van een probeeraanbod voor emissieloze bestelbussen, cargobikes of lichte elektrische vrachtvoertuigen. Ook de gezamenlijke aanschaf van een elektrische bestelauto kan financieel ondersteund worden door de gemeente. Verder worden er specifieke maatregelen uitgewerkt voor marktkooplieden.

Samen naar een emissievrije binnenstad

Ondernemers kunnen blijven profiteren van gratis adviesgesprekken van de Logistiek Makelaar. Er wordt ook onderzocht of grote bedrijven en instellingen in Gouda hun goederenstromen kunnen bundelen en gezamenlijk de logistiek kunnen inkopen. Op deze manier zijn er minder ritten nodig. Daarnaast wordt er een subsidieregeling opgezet voor eigen ideeën van ondernemers. Voor het Goudse MKB verruimt de gemeente haar bestaand duurzaamheidsfonds, waardoor er zachte leningen aan ondernemers verstrekt kunnen worden voor de aanschaf van nul-emissie bestel- en vrachtvoertuigen.

Stadsdistributiehub op komst

In de komende maanden wordt er een aanbesteding opgezet waarmee de gemeente ondernemers wil uitdagen om met ondersteuning van de gemeente een stadshub te realiseren. De gemeente nodigt marktpartijen uit om hiervoor een plan van aanpak te maken en die uit te voeren. Er wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een meer regionale distributiehub. Om de nul-emissiezone vanaf 1 januari 2025 in te kunnen laten gaan en de verkeersborden te plaatsen, is een verkeersbesluit nodig. Tot en met 6 maart was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Deze worden meegenomen om tot een definitief besluit te komen.