Extra opvangplekken voor asielzoekers in Gouda

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het college van BenW van de gemeente Gouda wil extra opvangplekken creëren in het tijdelijke Asielzoekerscentrum (AZC) Molenwiek aan de Groningenweg. Deze beslissing is genomen met het oog op de spreidingswet, die een gelijke verdeling van asielzoekers over Nederland beoogt.

Verlichting voor Ter Apel

De verhoogde druk op de opvang in Ter Apel heeft ertoe geleid dat de gemeente Gouda zich opnieuw inzet om de druk op de opvang te verminderen. Burgemeester Pieter Verhoeve benadrukte het belang van solidariteit en het bieden van een veilige plek aan vluchtelingen.

Succesvolle opvang in Molenwiek

Sinds de opening van AZC de Molenwiek in mei 2023 is de opvang van meer dan 200 asielzoekers succesvol verlopen. Er is vanaf het begin een goed contact onderhouden met de omwonenden en ondernemers in de omgeving van het AZC. Daarnaast worden bewoners van het AZC gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door Nederlandse lessen, vrijwilligerswerk, stages of betaald werk.

Uitbreiding van opvangplekken

Het Molenwiekpand zou al verbouwd worden om plaats te bieden aan 350 asielzoekers, zoals eerder afgesproken met het COA. Dit aantal wordt nu verhoogd naar 407. De verbouwing van het Molenwiekpand wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 afgerond.

Vluchtelingenopvang in Gouda

Gouda is een gastvrije stad die naast asielzoekers in de Molenwiek ook ruim 300 Oekraïense vluchtelingen opvangt in gemeentelijke opvang en bijna 90 in gastgezinnen in de stad.