Gouda wil beter beheer van kunst op straat

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Gouda wil meer aandacht besteden aan het beheer van kunstwerken in de openbare ruimte. Er wordt gepleit voor meer aandacht voor zaken als tijdelijke opslag, restauraties en het verwerven van toekomstige kunstwerken. Dit komt naar voren na een waardemeting van alle kunstwerken in de openbare ruimte door externe experts.

Meer dan decorstukken

De collectie beeldende kunst in de openbare ruimte van Gouda telt ruim 140 werken. Deze zijn door hun locatie kwetsbaar. Het stadsbestuur stelt dat er een sterker stadsbreed besef nodig is van de sociaal-maatschappelijke betekenis van deze werken. Ze zijn meer dan willekeurige decorstukken.

Waardemeting

Onafhankelijke adviseurs hebben de betekenis, waarde en staat van de gemeentelijke kunstcollectie scherper in beeld gebracht. Op basis hiervan kan de gemeente stappen zetten naar goed collectiebeheer. Dit vereist inhoudelijke en financiële keuzes. Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad uitgenodigd om mee te denken en samen een nieuw beleidsplan op te stellen. Dit beleidsplan moet ook geactualiseerde richtlijnen bevatten.

Extra kwetsbaar

Kunst in de openbare ruimte is extra kwetsbaar voor slijtage, weersomstandigheden, ongelukken, vandalisme en diefstal. In Nederland bestaan pas sinds 2021 richtlijnen voor het beheer en behoud van buitenkunstcollecties.

Professionalisering

Gouda wil serieuzer werk maken van het beheer van de kunstcollectie. Het toevoegen van nieuwe werken aan de collectie voegt kwaliteit toe aan de openbare ruimte en ons leven, maar vereist ook beleid, beheer en onderhoud.

Bijdrage aan de leefbaarheid

De aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers hangt mede af van de kwaliteit van de openbare ruimte. Kunst in de buitenlucht is kwetsbaar en de waarde ervan wordt soms pas ervaren als het werk verdwenen is. Daarom is het noodzakelijk om serieus en permanent beheer te hebben van de totale buitenkunstcollectie, inclusief veilige opslag.