Gouda streeft naar 100% CO2-neutraliteit in 2040

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Gouda heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld en wil in 2040 volledig CO2-neutraal zijn. Hoewel er reeds een beleid in werking is dat bijdraagt aan deze doelstelling, moet er nog veel gebeuren. Volgens de huidige berekeningen zou Gouda het doel in 2040 voor bijna 80% halen. Daarom stelt de stad dit jaar een duurzaamheidsplan op met aanvullende acties.

Aanvullende acties

Wethouder duurzaamheid Michel Klijmij-van der Laan geeft aan dat er al extra inspanningen worden geleverd. Zo wordt er gewerkt aan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en wordt er gekeken naar een toekomstbeeld voor scholen en sportaccommodaties. Deze acties zullen onderdeel zijn van het duurzaamheidsplan.

Financiële gevolgen

Het duurzaamheidsplan zal in eerste instantie worden gefinancierd met bestaande budgetten van lopende programma’s. De verdere financiële implicaties worden in kaart gebracht tijdens de uitwerking van het plan. Er wordt rekening gehouden met de vele taken waar de gemeente voor staat en de beperkte financiële ruimte.

Noodzaak van investeren

Het lijkt noodzakelijk om te investeren in het duurzaamheidsplan, gezien de huidige gevolgen van klimaatverandering al merkbaar zijn. Investeringen kunnen hoge kosten op een later moment voorkomen en dragen bij aan een leefbare stad, nu en in de toekomst.

Betrokkenheid van de gemeenteraad

Bij het opstellen van het duurzaamheidsplan wordt de gemeenteraad betrokken om input te leveren. Naast de inzet voor de komende jaren, zal ook een verdere doorkijk richting 2040 deel uitmaken van het plan. Het duurzaamheidsplan wordt dit jaar opgesteld.