Gouda biedt onderdak aan minderjarige statushouders

7 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Gouda gaat extra opvangplekken creëren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) met een verblijfsvergunning. Dit als reactie op een dringende oproep van de staatssecretaris om meer opvangplekken beschikbaar te maken vanwege de hoge instroom van asielzoekers.

Versnelde uitbreiding van opvangplekken

Gouda heeft de opdracht gekregen om in totaal 13 opvangplekken voor deze doelgroep te realiseren voor 2023. Naar aanleiding van de recente oproep heeft de gemeente besloten om voor 12 minderjarige statushouders versneld onderdak te bieden. Daarnaast is de gemeente in samenwerking met Nidos op zoek naar een tweede locatie waar een veilig thuis voor maximaal 12 minderjarige statushouders kan worden geboden.

Locatie en begeleiding

Nidos en Gouda werken al enige tijd samen om een tijdelijke, kleinschalige opvanglocatie te realiseren in een woning aan het Crabethpark 38. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd door Selamzorg. Vanwege de dringende oproep heeft de gemeente van Gouda besloten om versneld medewerking te verlenen aan deze vergunning. De jongeren worden bij plaatsing gekoppeld aan Gouda en zullen participeren en meedoen in de samenleving. De dagelijkse begeleiding (24/7) wordt door opgeleide professionals van Selamzorg uitgevoerd.

Onderwijs en medische zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van passend onderwijs voor deze doelgroep. Er wordt momenteel onderzocht of deze jongeren kunnen worden geplaatst op het ISK van Gouda. Als dit niet mogelijk is, zal Nidos zelf voor thuisonderwijs zorgen. Er wordt ook onderzocht of ze toegang kunnen krijgen tot de Online huisartsenpraktijk van Arene, gezien de huidige capaciteitsproblemen bij huisartsen in Gouda.

Planning en communicatie

Selamzorg is verantwoordelijk voor het gereed maken van de opvanglocatie en de dagelijkse begeleiding. Naar verwachting zal de locatie aan het Crabethpark binnen 5 weken gereed zijn voor de opvang van 12 jongeren. De gemeente Gouda zal omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden per brief informeren over de komst van deze kleinschalige opvanglocatie. Op 4 oktober zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden om vragen te beantwoorden en eventuele zorgen aan te horen.

Burgemeester Pieter Verhoeve benadrukte het verantwoordelijkheidsgevoel van de stad: “Gemeente Gouda neemt haar verantwoordelijkheid, zoals wij altijd bereid zijn te doen in tijden van nood. Dat kenmerkt onze Goudse samenleving en daar ben ik dankbaar voor.”