Veiligheidsgevoel in Gouda neemt toe

25 dagen geleden gepubliceerd

Inwoners van Gouda voelen zich steeds veiliger in hun eigen buurt. Volgens de nieuwe cijfers van de stadspeiling is het veiligheidsgevoel in de Goudse buurten toegenomen. Inwoners geven nu gemiddeld een 7,0 voor veiligheid, tegenover een 6,4 vijf jaar geleden. Deze verbetering wordt toegeschreven aan het veiligheidsbeleid van Gouda, dat aantoonbare resultaten oplevert.

Daling in woninginbraken en jeugdoverlast

De jaarlijkse rapportage toont een daling in het aantal woninginbraken en meldingen van jeugdoverlast. In 2023 werden in totaal 105 woninginbraken gepleegd, ongeveer 50 inbraken minder dan in het jaar daarvoor. Vergeleken met de cijfers van meer dan 5 jaar geleden is het aantal woninginbraken nu stabiel laag.

Burgemeester Verhoeve uit zijn tevredenheid over de verbeterde veiligheid. “Het gaat steeds beter met de veiligheid in Gouda. We zijn blij dat er minder inbraken zijn. Maar we willen nog meer verbeteren, want we zijn er nog niet,” aldus Verhoeve.

Aanpak jeugdoverlast en ondermijning

De cijfers geven ook aan dat het goed gaat met de meeste jongeren in Gouda. Het aantal meldingen van overlast door jongeren daalt. Tijdens de coronatijd was er even meer overlast, maar nu zijn er minder meldingen dan voor corona.

Samen met diverse organisaties, waaronder de politie, omgevingsdienst, arbeidsinspectie en douane, worden meer integrale controles uitgevoerd bij woningen, horecagelegenheden, garages en bedrijventerreinen dan in 2022. Verschillende overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van brandveiligheid, Opiumwet, wapens en munitie, milieu en uitkeringen.

Toekomstig veiligheidsbeleid

Het toekomstige veiligheidsbeleid van Gouda richt zich niet alleen op bovengenoemde onderwerpen, maar ook op cybercrime en de aanpak van polarisatie, radicalisering en extremisme. Daarnaast wordt per wijk gekeken naar passende maatregelen om alle wijken veiliger en leefbaarder te maken.